Giải bài tập trang 104, 105, 106, 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Các bài tập của bài Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số đều được hướng dẫn giải chi tiết trong bài viết Giải bài tập trang 104, 105, 106, 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này. Các em có thể tham khảo để biết cách làm cũng như nắm chắc kiến thức.

giai bai tap trang 104 105 106 107 108 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Giải Toán lớp 3 trang 104, 105, 106, 107, 108 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 

Giải bài tập trang 104, 105, 106, 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số

Hoạt động 1


1. Giải Bài 1 Trang 104 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu).

vo bai tap toan phep tru cac so trong pham vi 10000

Hướng dẫn giải: Thực hiện tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Đáp án:
a) 27 - 7 + 30 = 20 + 30
                       = 50
b) 60 + 50 - 20 = 110 - 20
                         = 90
c) 9 x 4 = 36


2. Giải Bài 2 Trang 105 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn số là giá trị của mỗi biểu thức.

giao an toan lop 3 luyen tap trang 105

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tính giá trị các biểu thức.
Bước 2: Nối giá trị mỗi biểu thức với số thích hợp.

Đáp án:
Ta có:
32 + 8 - 18 = 40 - 18 = 22
6 x 8 = 48
80 - 40 + 10 = 40 + 10 = 50
45 : 9 + 10 = 5 + 10 = 15
Ta nối như sau:

toan lop 3 bai 4 trang 104

Hoạt động 2


1. Giải Bài 1 Trang 106 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu).

vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 105

Hướng dẫn giải:
- Trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
- Nếu trong biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

Đáp án:
a) 30 : 5 x 2 = 6 x 2
                    = 12
b) 24 + 5 x 6 = 24 + 30
                     = 54
c) 30 - 18 : 3 = 30 - 6
                     = 24


Bài học tiếp theo là So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Các em chú ý để nắm chắc kiến thức. Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo Giải bài tập trang 109, 110 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống để giải Toán chính xác.
Xem thêm: Giải bài tập trang 109, 110 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống


2. Giải Bài 2 Trang 106 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn số là giá trị của mỗi biểu thức.

toan lop 3 trang 157 phep tru cac so trong pham vi 100000

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tính giá trị các biểu thức.
Bước 2: Nối giá trị mỗi biểu thức với số thích hợp.

Đáp án:
Ta có:
40 + 20 - 15 = 60 - 15 = 45
56 - 2 x 5 = 56 - 10 = 46
40 + 32 : 4 = 40 + 8 = 48
67 - 15 - 5 = 52 - 5 = 47
Ta nối như sau:

vo bai tap toan lop 3 trang 106

Hoạt động 3

1. Giải Bài 1 Trang 107 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu).

giai bai tap trang 104 105 106 107 108 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 8

Hướng dẫn giải: Nếu trong biểu thức có dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước.

Đáp án:
a) 45 : (5 + 4) = 45 : 9
                       = 5
b) 8 x (11 - 6) = 8 x 5
                       = 40
c) 42 - (42 - 5) = 42 - 37
                        = 5


2. Giải Bài 2 Trang 108 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn số là giá trị của mỗi biểu thức.

bai tap toan lop 3 trang 104 tap 2

Hướng dẫn giải: Nếu trong biểu thức có dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước.

Đáp án:
(15 + 5) : 5 = 20 : 5
                  = 4
32 - (25 + 4) = 32 - 29
                     = 3
16 + (40 - 16) = 16 + 24
                       = 40
40 : (11 - 3) = 40 : 8
                    = 5
Ta nối như sau:

bai 3 toan lop 3 trang 104

Luyện tập


1. Giải Bài 1 Trang 108 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Biểu thức nào có giá trị lớn nhất? Biểu thức nào có giá trị bé nhất?

giai bai tap trang 104 105 106 107 108 sgk toan 3 tap 1

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tính giá trị các biểu thức.
Bước 2: So sánh giá trị của các biểu thức rồi kết luận.

Đáp án:
5 x (6 - 2) = 5 x 3
                = 15
5 x 6 - 2 = 30 - 2
              = 28
(16 + 24) : 4 = 40 : 4
                     = 10
16 + 24 : 4 = 16 + 6
                  = 22

giai toan 3

Vậy biểu thức có giá trị lớn nhất là 5 x 6 - 2.
Biểu thức có giá trị bé nhất là (16 + 24) : 4.


2. Giải Bài 2 Trang 108 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Mai có 4 hộp bút màu, Mai cho Mi 2 hộp. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu chiếc bút màu? Biết rằng mỗi hộp có 10 chiếc bút màu.

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tính số hộp bút màu còn lại của Mai.
Bước 2: Tính số chiếc bút màu còn lại của Mai.

Đáp án:
Sau khi cho Mi, Mai còn lại số hộp bút màu là:
4 - 2 = 2 (hộp)
Mai còn lại số chiếc bút màu là:
10 x 2 = 20 (chiếc bút)
Đáp số: 20 chiếc bút màu


3. Giải Bài 3 Trang 108 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: a) Cả ba thùng có bao nhiêu lít nước mắm?

giai bai tap trang 104 105 106 107 108 sgk toan 3

b) Tính giá trị của biểu thức:
123 + 80 + 20
207 + 64 + 36

Hướng dẫn giải: Nhóm các số có tổng là số tròn trăm rồi thực hiện tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án:
123 + 80 + 20 = 123 + (80 + 20)
                       = 123 + 100
                       = 223
207 + 64 + 36 = 207 + (64 + 36)
                       = 207 + 100
                       = 307

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-104-105-106-107-108-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-70134n.aspx
Hy vọng với lời giải bài tập trang 104, 105, 106, 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết này đã giúp các em làm được các bài tập của bài học Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số dễ dàng.

Tác giả: Lộc Ngô     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải bài tập trang 22, 23, 24, 25 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài tập trang 87, 88 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài tập trang 64 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài tập trang 12, 13, 14 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 104 105 106 107 108 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

, vo bai tap toan lop 3 trang 104 bai 4, giai Toan lop 3 trang 104 105 106 107 108 sgk,

SOFT LIÊN QUAN
  • Bộ Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

    File mềm sách Kết nối tri thức với cuộc sống cho học sinh

    Ngoài sách Chân trời sáng tạo, bộ sách Cánh Diều thì bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống cũng được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn theo tiêu chuẩn sách giáo khoa mới đưa ra thử nghiệm trong năm học mới. Giống ...

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá