11-05-2024

Code Học Viện Ninja Mobile tặng VIP9, 1000 Vé Chiêu Mộ Cao

Nguyễn Ngọc Thuỷ

Tổng hợp các mã Code Học Viện Ninja nhận 1000 Vé Chiêu Mộ Cao, VIP 9, Vàng, Coin ... để nhẫn giả Làng Lá chinh phục con đường huyền thoại, trở thành Hokage mạnh