07-07-2024

Hướng dẫn đăng ký PBE LOL, tạo tài khoản DTCL PBE 2024

Trần Khởi My

Để đăng ký PBE LOL, tạo tài khoản DTCL PBE 2024 thì bạn cần một tài khoản Riot Games và tuân thủ các yêu cầu của máy chủ thử nghiệm. Việc tham gia PBE giúp bạn