Giải bài tập trang 94, 95, 96 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập trang 94, 95, 96 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số mang đến lời giải chi tiết bài 1, 2, 3.... Các em đối chiếu với bài làm. Nếu chưa biết cách giải, các em chú ý tham khảo hướng dẫn trong lời giải để hình dung cách làm trước khi làm bài nhé.

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Giải Toán lớp 3 trang 94, 95, 96 SGK Tập 2
 

Giải bài tập trang 94, 95, 96 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Hoạt động
 

1. Giải Bài 1 Trang 94 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính.

toan lop 3 trang 97

Hướng dẫn giải: Thực hiện phép nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

Đáp án:

toan lop 3 trang 95 tap 2


2. Giải Bài 2 Trang 94 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

toan lop 3 trang 95 cac so co bon chu so tiep theo

Hướng dẫn giải:
- Đặt tính theo cột dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
- Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

toan lop 3 trang 96 tap 2


3. Giải Bài 3 Trang 95 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Mỗi lần người ta chuyển 15 250 kg thóc vào kho. Hỏi sau 3 lần chuyển như vậy, người ta chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam thóc vào kho?

Hướng dẫn giải: Số ki-lô-gam thóc chuyển được sau 3 lần chuyển = Số ki-lô-gam thóc chuyển được mỗi lần x 3.

Đáp án:
Ba lần chuyển như vậy, người ta chuyển được số ki-lô-gam thóc vào kho là:
              15 250 x 3 = 45 750 (kg)
                              Đáp số: 45 750 kg thóc.

Luyện tập 1


1. Giải Bài 1 Trang 95 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

giai bai tap toan lop 3 trang 95

Hướng dẫn giải: Muốn tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

Đáp án:

bai tap toan lop 3 trang 96


2. Giải Bài 2 Trang 95 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

toan lop 3 trang 95 96

Hướng dẫn giải:
- Đặt tính theo cột dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
- Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

vo bai tap toan lop 3 trang 94 tap 1


3. Giải Bài 3 Trang 95 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm (theo mẫu).

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2

Hướng dẫn giải: Quan sát ví dụ mẫu để tính nhẩm phép nhân các số tròn nghìn.

Đáp án:
a) 11 nghìn x 9 = 99 nghìn
11 000 x 9 = 99 000.
b) 21 nghìn x 3 = 63 nghìn
21 000 x 3 = 63 000.
c) 15 nghìn x 6 = 90 nghìn
15 000 x 6 = 90 000.


4. Giải Bài 4 Trang 95 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Có ba kho chứa dầu, mỗi kho chứa 12 000 l dầu. Người ta đã chuyển đi 21 000 l dầu. Hỏi ba kho đó còn lại bao nhiêu lít dầu?

giai bai tap 1 trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Số lít dầu ở ba kho = Số lít dầu ở một kho x 3.
Bước 2: Số lít dầu còn lại = Số lít dầu ở 3 kho - Số lít dầu chuyển đi.

Đáp án:
Ba kho chứa dầu có số lít dầu là:
           12 000 x 3 = 36 000 (lít)
Sau khi chuyển đi 21 000 lít dầu, trong kho còn lại số lít dầu là:
         36 000 - 21 000 = 15 000 (lít)
                            Đáp số: 15 000 lít dầu.

Luyện tập 2


1. Giải Bài 1 Trang 96 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2

Hướng dẫn giải: Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Đáp án:

giai bai tap 2 trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2


2. Giải Bài 2 Trang 96 SGK Toán Lớp 3

a) Đặt tính rồi tính.

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3

b) Tính giá trị của biểu thức.

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan lop 3 tap 2

Hướng dẫn giải:
a) - Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
- Tính lần lượt từ phải sang trái.
b) Đổi với biểu thức có chứa phép cộng và phép nhân, ta thực hiện phép nhân trước.

Đáp án:

a)

giai bai tap 3 trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2

b) 26 745 + 12 071 x 6 = 26 745 + 72 426
                                     = 99 171


Bên cạnh đó, các em có thể xem thêm nhiều tài liệu giải Toán 3 khác như bài Giải bài tập trang 98, 99, 100 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống để có thể củng cố kiến thức, có thể làm được các dạng bài Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.
Xem thêm: Giải bài tập trang 98, 99, 100 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống


3. Giải Bài 3 Trang 96 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Việt mua 6 quyển vở, mỗi quyển giá 6 000 đồng. Việt đưa cô bán hàng tờ 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho Việt bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Giá tiền 6 quyển vở = Giá tiền của mỗi quyển vở x 6.
Bước 2: Số tiền cô bán hàng trả cho Việt = 100 000 đồng - giá tiền 6 quyển vở.

Đáp án:
Giá tiền 6 quyển vở là:
                    6 000 x 6 = 36 000 (đồng)
Cô bán hàng phải trả lại Việt số tiền là:
                  100 000 - 36 000 = 64 000 (đồng)
                                    Đáp số: 64 000 đồng.


4. Giải Bài 4 Trang 96 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Trong một trại ươm cây giống có hai vườn ươm, mỗi vườn có 14 000 cây giống. Trong một trại ươm khác có 15 000 cây giống. Hỏi cả hai trại ươm đó có bao nhiêu cây giống?

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 1

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tính số cây giống trong trại ươm có hai vườn ươm.
Bước 2: Số cây giống ở cả hai trại ươm = Số cây giống ở trại ươm thứ nhất + Số cây giống ở trại ươm thứ hai.

Đáp án:
Số cây giống trong trại ươm có hai vườn ươm là:
                      14 000 x 2 = 28 000 (cây)
Cả hai trại ươm có số cây giống là:
                    28 000 + 15 000 = 43 000 (cây)
                                       Đáp số: 43 000 cây giống.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-94-95-96-sgk-toan-3-tap-2-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-70521n.aspx
Giải bài tập trang 94, 95, 96 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này đã hướng dẫn giải rất chi tiết, hy vọng các em có thể hình dung được cách làm bài, nắm chắc kiến thức tốt nhất.

Tác giả: Trọng Tâm     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải bài tập trang 22, 23, 24, 25 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài tập trang 87, 88 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài tập trang 104, 105, 106, 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài tập trang 64 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

, Giai Toan lop 3 trang 94 95 96 SGK Tap 2, bai tap Toan lop 3 trang 96,

SOFT LIÊN QUAN
  • Bộ Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

    File mềm sách Kết nối tri thức với cuộc sống cho học sinh

    Ngoài sách Chân trời sáng tạo, bộ sách Cánh Diều thì bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống cũng được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn theo tiêu chuẩn sách giáo khoa mới đưa ra thử nghiệm trong năm học mới. Giống ...

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá