27-07-2019

Giải Bài 2 Trang 13 SGK Toán 4

Hoài Linh

Giải bài 2 trang 13 SGK Toán 4 trong So sánh các số có nhiều chữ số, Tìm số lớn nhất trong các số sau:

Giải Bài 1 Trang 13, 14 SGK Toán 4

Hoài Linh

Giải bài 1 trang 13, 14 SGK toán 4 trong Triệu và lớp triệu, Đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu.

Giải bài 3 Trang 13, 14 SGK Toán 4