Giải bài tập trang 21 SGK Toán 5, Luyện tập

Bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn các em giải bài tập trang 21 SGK Toán 5, Luyện tập với các dạng toán: Tính số lượng vở tương ứng với giá tiền, tính bình quân thu nhập của mỗi người trong gia đình, tính khối lượng công việc của một nhóm công nhân, tính số lượng bao gạo xe tả chở được nhiều nhất… dựa vào các dữ kiện đề bài đã cho.

=> Xem thêm tài liệu Giải toán lớp 5 tại đây: giải toán lớp 5
 

Giải bài tập trang 21 SGK Toán 5, Luyện tập chung

Giải bài 1 trang 21 SGK Toán 5
Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?
Lời giải :
Số tiền của người đó là:
3000 x 25 = 75 000 (đồng)
Số vở loại 1500 đồng mua được là:
75 000 : 1500 = 50 (quyển)
Đáp số: 50 quyển.
Giải bài 2 trang 21 SGK Toán 5
Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập hàng tháng 800 000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền?
Lời giải :
Thu nhập mỗi tháng của gia đình đó là:
800 000 x 3 = 2 400 000 (đồng)
Nếu có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập của mỗi người sẽ là:
2 400 000 : (3 + 1) = 600 000 ( đồng)
Bình quân thu nhập của mỗi người giảm đi:
800 000 – 600 000 = 200 000 (đồng)

Chương II chúng ta làm quen với số thập phân, trong đó Khái niệm số thập phân được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 5 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Giải bài 3 trang 21 SGK Toán 5
Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m nương. Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương? ( Mức đào của mỗi người như nhau).
Lời giải :
Trong một ngày 20 người đào được: 35.20 / 10 = 70 (m)
Trong một ngày cả đội đó đào được:
35 + 70 = 105 (m)
Giải bài 4 trang 21 SGK Toán 5
Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50 kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được bao nhiêu bao?
Lời giải :
Số ki-lô-gam gạo là:
50 x 300 = 15 000 (kg)
Số bao loại 75 kg là:
15 000 : 75 = 200 (bao)

Trên đây là gợi ý Giải bài tập trang 21 SGK Toán 5 đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Luyện tập chung trang 22 SGK Toán 5 qua phần Giải bài tập trang 22 SGK Toán 5 và bài Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài qua phần